Now showing items 1-20 of 70

  • Zembilfıroş hikayesi üzerine bir inceleme 

   Yilmaz, İsa (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sözlü Kürt Edebiyatı kadim ve zengin bir kültüre sahiptir. Sözlü Kürt hikâyesi de tarih içerisinde yerini almış ve köklü bir yere sahiptir. Ama yazılı Kürt Edebiyatı ve Modern Kürt Edebiyatı daha yenidir. Bazı engel ve ...
  • 2000`li yıllarda kamu mali yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları 

   Savaş, Aliriza (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Reform yapılacak alanın anlaşılması bakımından `Geleneksel Kamu Yönetimi` ve `Yeni Kamu Yönetimi` konularının kavramsal çerçevesi literatür taranarak betimlenilmiştir. Aynı zamanda bu çalışmada İdari reform kavramının ...
  • Di vegotinên devkî de tîpê Behlûl 

   Başaran, Tahir (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın konusu `Sözlü Anlatılarda Behlûl Tipi`dir. Behlûl tipinin özelliklerini tespit etmek amacıyla Batman, Mardin, Diyarbakır, Siirt, Şırnak şehirlerinden sözlü anlatılar toplandı. Çalışmamız, Batman yöresinden ...
  • Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının yoksulluk üzerindeki etkisi ve Muş örneği 

   Arik, Mehmet Muaz (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Çok boyutlu bir kavram olarak yoksulluk; zamana ve mekâna göre değişebilir bir olgu olmakla birlikte, yalnız gelire ya da başka bir değişkene göre tanımlanması güç bir sosyal sorun niteliği taşımaktadır. Genel anlamda ...
  • Lêkolîneke sentaksî lı ser berhema Camî`eya Rîsaleyan û Hîkayetan 

   Güzel, Şerif (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada yaklaşık yüz elli yıl önce kaleme alınan Camîeya Rîsaleyan û Hikayetan adlı eser cümle bilgisi (sentaks) açısından incelenmiştir. Bu amaçla eserin sahip olduğu dil özellikleri sözdizimi yönüyle ortaya ...
  • Di berhemên Feqîyê Teyran de hêmanên tesewufî 

   Orkin, Şeyhmus (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tasavvuf, kendisine özgü usul ve kaideleri bulunan bir yol ve baştan sona bir mürşid önderliğinde devam ettirilen bir yolculuktur. Bu seyirde, sufiyi ayakta tutan güç aşktır ve sufiler, bu aşk ile Hakk'ın hükümlerine ...
  • Türkiye`de yerel yönetim reformu: Muş ve Bitlis illerinde reformun algılanmasına ilişkin alan araştırması 

   Gürbüz, Cengiz (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Siyaset, ekonomi, demokrasi ve yönetim anlayışlarında meydana gelen dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türk yerel yönetim sisteminde de değişim yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu çerçevede Türkiye'de 2004 ...
  • Berhema Mehmed Uzun a binave Hawara Dîcleyê de jiyana Kurdan a civakî 

   Işik, Burhan (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sözlü Kürt Edebiyatı eski, kadim ve de oldukça zengindir. Sözlü Kürt masalı (hikâye) da uzun ve köklü bir tarihe sahiptir. Ancak yazılı Kürt Edebiyatı özellikle de yazılı modern Kürt romanı ve hikâyesi henüz yeni ...
  • Mele Xelîlê Sêrtî û berhema wî ya Nehcu`l-Enam (Metn û lêkolîn) 

   Gözeten, İbrahim (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   KlasikKürt edebiyatı Kürt dili ve edebiyatının yazılı kaynağıdır. Kürt dili ve edebiyatı Kürt klasiklerinin kökleri üzerinde yeşermiş ve gelişim göstermiştir. Kürt dili ve edebiyatı bu eşsiz klasikleri sayesinde bugünkü ...
  • Kovara Nûdemê û di kovara Nûdemê de Şopên surgunê 

   Yonat, Mehmet (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin konusu Nûdem Dergisi'ni geniş kapsamlı tanıtmak ve bu dergide Kürt sürgün ve diyasporasının izlerini aramaktır. Bu tez ile Avrupa'daki Kürt diyasporası tarfından çıkarılan bir dergi olan Nûdem dergisinin ...
  • Lozan`dan günümüze Êzidiler ve Süryaniler 

   Kiliççioğlu, Kadir (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Azınlık kavramı 16. Yüzyılda din ayrımına dayalı bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu kavramın kapsamı daha sonra dil ve etnik yapı ile daha da genişletilmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde azınlık kavramı incelenerek ...
  • Lêkolînek li ser çanda devkî ya Çaldiranê 

   Taş, Melik (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada Çaldıran yöresinin sözlü kültür ürünleri üzerinde durulmuştur. Sözlü kültür ürünlerini şu şekilde sıralayabiliriz: Halk hikâyesi, fıkra, tekerleme, bilmece, mani, dini efsaneler, atasözleri, deyim, lakap, ...
  • Lêkolîneke lı ser motîfên lawıran ên ku dı berhema M. Emîn Bozarslan ya rêzeçîrokên lawıran a bı navê `Meselokên Lawıran` de cıh dıgırın 

   Ekinci, Muzaffer (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Edebiyata devkî ya Kurdî bi zimanê Kurdî re hevsal e. Di navbera edebiyata devkî û jiyana Kurdî ya çandî de têkiliyeke organîk heye. Cûreyên edebiyata devkî ji pêşgotin, biwêj (îdyom), zûgotinok, mamik (tiştonek), destan, ...
  • Türkiye`de kalkınma ajansları: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı örneği 

   Almali, Vedat (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Tezin amacı, DAKA'nın idari işleyiş ve faaliyetlerinin, etkinliğinin kalkınmakurulu üyeleri gözüyle nasıl göründüğünün araştırılmasıdır. Bu kapsamda çalışmadabölgesel kalkınmanın kurumsal yanı olan Kalkınma Ajanslarının ...
  • Mele Nurullahê Godîşkî`nin `Çenta Yetîman` adlı eserinin transkripsiyonu, Türkçeye çevirisi, tahlil ve tenkidi 

   Bakirhan, Cihat (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Kürt çocukları için hazırlanmış ve Kürtçe akide/ilmihal kitaplarına güzel bir örnek teşkil eden, Mele Nurullahê Godîşkî'ye ait `Çenta Yetîman` adlı eser üzerinde yapılan bu tez çalışmasıyla, genel olarak akide ve fıkıh ...
  • Jıyan u kılamên Dengbêj Ahmed Alîksan 

   Yeşilçinar, Fehmi (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Milletlerin sözlü edebiyat geleneği kendi ülkelerindeki sosyal örgütlenmelerden meydana gelmiştir. Böylece sözlü edebiyat insanlık tarihi ile başlamış ve bu örgütlenme sayesinde günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu dönemlerden ...
  • Türkiye`de idare içindeki insan haklarına ilişkin birimlerin incelenmesi 

   Alabay, Sinem (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   İnsanlığın 21. yüzyıla taşıdığı en önemli değerlerden biri olan insan hakları kavramı, bugün evrensel olarak kabul gören temel bir değeri ifade eder. İnsan hakları alanında kabul gören en büyük başarı ise devletlerce, insan ...
  • Türkiye`de e-belediye uygulamaları: Ankara Keçiören Belediyesi örneği 

   Subaşi, Mehtap (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezin amacı, içinde bulunduğumuz çağda (bilgi çağı) Türkiye'de e-devlet ve e-belediye uygulamalarının devlet ve toplum üzerindeki değiştirici ve geliştirici etkisinin görülmesini sağlamaktır. Bu nedenle de öncelikle ...
  • Siyaset ve Ütopya: Sezai Karakoç`un Diriliş Kavramı Üzerine Bir Değerlendirme 

   Tan, Ridvan (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-10-05)
   Daha sonra doldurulacaktır.
  • Türkiye`de adem-i merkeziyet tartışmaları 

   Köroğlu, Kübra (MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-11-23)
   Türkiye'de adem-i merkeziyet tartışmaları üzerine hazırlanan bu çalışmaya, adem-i merkeziyeti daha anlaşılır kılmak amacıyla kavramsal bir çerçeve ile başlanmıştır. Birinci bölümü oluşturan kavramsal çerçevede, üniter ...