Now showing items 1-1 of 1

    • Anadolu dışında yazılan mevlid metinleri (Tatar, Özbek) `inceleme-metin-dizin` 

      Zabetimiandoab, Nasrin (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-12-25)
      Tezimizde XX. yüzyılın başında Doğu Türk yazı dili sahasında kaleme alınmış Çağatayca ve Tatarca eserleri inceledik. Doktora tezi olarak hazırladığımız bu çalışmada amacımız, bu eserlerde müstensihlerden kaynaklanan ...