Now showing items 1-1 of 1

    • Molecular cloning and recombinant production of human (EpCAM) extracellular domain 

      Zaabout, Elsayed Nabil Elsayed Hassan (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-07-29)
      Epitelyal hücre adezyon molekülü (EpCAM, CD326), epitel hücrelerde Ca+2 'a bağımlı homotipik hücre-hücre adezyonuna aracılık eden ve yaklaşık 40 kDa boyutunda, tip I transmembran glikoproteinidir. EpCAM iki alt domainden ...