Now showing items 1-1 of 1

    • Çin parası RMB`nin değerlenmesinin Çin dış ticaret üzerindeki etkileri 

      Xukuer, Abudureheman (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Günümüze kadar kapalı bir ekonomi yapısına sahip Çin, 1980'lerin başlarından iti-baren yaptığı yenilikler ile 21.yüzyılın yükselen ülkesi konumundadır ve gösterdiği bu gelişmeler sayesinde dünya çapında en büyük ...