Now showing items 1-1 of 1

    • E-hizmet ticaretinde katma değer vergisi sorunları ve çözüm önerileri 

      Ubay, Birol (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-03-13)
      E-hizmet ticareti, mal ticaretinin aksine KDV uygulaması bakımından en problemli alandır. Dijitalleştirilmiş ürünlerin elektronik olarak teslimi, KDV bakımından vergilendirme yetkisinin tespitini zorlaştırmaktadır. Özellikle ...