Now showing items 1-1 of 1

    • Mülkiyet hakkı ve Anayasa Mahkemesinin mülkiyet hakkına bakışı 

      Tabak, Bahadirhan (ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-09-16)
      Birey tarafından eşya üzerinde kurulan hakimiyetin bir ifadesi olan mülkiyet tarihsel süreç içerisinde yer, zaman ve ihtiyaca bağlı olarak değişik şekillerde insanoğlunun yaşamının bir parçası olagelmiştir. Bugün geldiğimiz ...