Now showing items 1-1 of 1

    • The EU energy security considerations and Turkey`s possible membership 

      Tabak, Ayşegül (İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu çalışma, AB'nin enerji güvenliği anlayışını ve bu bağlamda Türkiye'nin artan üyelik şansını anlamaya çalışır. Bunu gerçekleştirebilmek için, bu tez şu soruyu cevaplamayı hedefler: ?Avrupa'nın enerji ...