Now showing items 1-1 of 1

    • Tabakalı soğurucu ortamlarda moment-tensor kaynağı için yapay sismogramlar 

      T.Shabestari, Khosrow (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      TABAKALI SO?URUCU ORTAKLARDA MOMENT-TENSOR KAYNA?I ±ÇİN YAPAY SİSMOGRAMLAR ÖZET Bu çalışmada yapay sismogram elde etme yoluyla kuzey İsviçre Alplar bölgesine ait kabuk yapısı özelliklerinin modellenmesine çalışılmıştır. ...