Now showing items 1-1 of 1

    • The childhood imagery in the poetry of William Blake and William Wordsworth 

      Raafat Noori Altahhan, Asmaa (ATILIM ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu tezin amacı, William Blake ve William Wordsworth şiirlerinde çocuk imgesini tarihsel ve kuramsal çerçevede tartışmaktır. Tezin başlangıç noktası çocuk imgesi kavramının romantik algıyla bağlantısını incelemektir. Çocuk ...