Now showing items 1-1 of 1

    • İslam Hukukunda şirket yapısı ve sürekliliği sorunu 

      Kaan, Enver Osman (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      İslam hukukundaki şirket yapıları, tarih içinde, vahiy temelli oluşmuş, adaletli paylaşımı esas alan iktisadi kurumlardır. Ancak zaman içinde meydana gelen değişikliklere ayak uyduramamaları, onları çağın gerisinde ...