Now showing items 1-1 of 1

    • İlkokul öğretmenlerinin yöneticiden çekinme ve özyeterlik düzeyleri 

      K. Kayki, Burcu (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2020-02-11)
      Bu araştırmada, öğretmenlerin özyeterliğinin arttırılması ve nitelikli öğretmen yetiştirme, ilköğretim eğitim basamağının niteliğinin arttırılması ve öğretmenlerin yöneticiden çekinme düzeylerinin azaltılmasına katkıda ...