Now showing items 1-1 of 1

    • Structural and ellipsometric properties of GaS(x)Se(1-x) layered mixed crystals 

      Habaibi, Om-Alhana (ATILIM ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-04)
      GaSxSe1-x katmanlı karışım kristalleri yapısal ve optiksel karakterizasyon teknikleri kullanılarak incelendi. Bridgman metodu ile büyütülen örneklerin yapısal karakterizasyonu x-ışını kırınımı (XRD), enerji saçılım ...