Now showing items 1-1 of 1

    • Hüseyin Nihal Atsız`ın Ruh Adam adlı romanında söz dizimi 

      Nihal, Bayram (NİĞDE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bir milletin dili, aynı zamanda o milletin kimliği, künyesidir. Ortak bir geçmişe, tarihsel bir bağa, kültürel bir mirasa, birlikte yaşama arzusuna ve ortak bir ülküye sahip olan topluluklar millet olma vasfına erişebilirler. ...