Now showing items 1-1 of 1

    • 17. yüzyıl reform kaynaklarına göre Osmanlı devlet yapısı ve bozulmalar 

      H. Akay, Belgin (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-12-25)
      ÖZET ` XVII. Yüzyıl Reform Kaynaklarına Göre Osmanlı Devlet Yapısı ve Bozulmalar ` başlığı altında konu edindiğimiz bu çalışma,giriş bölümü dışında üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde konu genel hatlarıyla ele ...