Now showing items 1-1 of 1

    • Phototrophic hydrogen production by agar-immobilized Rhodobacter capsulatus 

      E. M. Elkahlout, Kamal (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Fotosentetik bakteriler ile hidrojen üretimi güneş enerjisini yakıt olarak kullanabilencazip bir alandır. R.capsulatus (DSM1710 yabani suş) ve R.capsulatus(YO3 Hup- uptakehydrogenase geni silinmiş mutant suş)'ün ...