Now showing items 465311-465330 of 623999

  • S-band hybrid 4 bit phase shifter using cots components 

   Erkek, Eser (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Mikrodalga ve milimetre-dalga faz kaydırıcılar iletişim ve radar uygulamalarındakullanılan anten dizilerinin en önemli yapılarından bir tanesidir. Elektronik taramalıfaz dizili antenlerin ana hüzmesinin oluşturulmasında ...
  • S-bant çift dengeli mikser tasarımı 

   Aribaş, Soner (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-20)
   Mikserler almaç ve göndermeç yapılarının tasarımında kritik öneme sahiptir. Mikserler radar ve elektronik harp uygulamalarında sistem performansını belirleyen en önemli elemanlardan biridir. Bu nedenle gelişmekte olan ...
  • S-Box classification and selection in symmetric-key algorithms 

   Şahin, Haci Ali (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Uygulamalı Matematik Enstitüsü, 2018-08-06)
   Yan kanal analizi, güç tüketimi, güvenlik algoritmasının aldığı süre veya dışarıya verdiği ısı gibi gömülü cihazların girdi ve çıktılarından sonra etrafa verdiği etkileri inceleyen atak çeşididir. Günümüzdeki popülerliği ...
  • S-demetler 

   Taşbozan, Hatice (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Üç bölümden oluşan bu tezin birinci bölümünde, kategori teori ve grupoid kavramı tanımlar, teoremler ve örneklerle verildi.İkinci bölümde, ön demet ve demet teorisi tanımlandıktan sonra aralarındaki ilişki verildi.Son ...
  • S-fazının kristolografik yapısı, elektriksel, manyetik ve mekanik özelliklerinin incelenmesi 

   Yazici, Mustafa (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Hastalarda kullanılan implantların ve protezlerin ömürlerini uzatmak ve biyouyumluluğu sağlamak için mühendislikte malzemelere çeşitli işlemler yapılmaktadır. Bunlardan biri de termokimyasal işlemdir. Bu işlemde nitrürleme ...
  • S-geometrik konveks fonksiyonlar için Hermite-Hadamard tipli integral eşitsizlikleri 

   Yüksel, Ebru (KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Sunulan bu tezde s geometrik konveks fonksiyonlar için eşitsizlikler incelenerekHermite-Hadamard tipli yeni eşitsizliklere yer verilmiştir. Tezin birinci bölümündeeşitsizliğin, konveksliğin tarihine ve literatürde yer alan ...
  • S-Godunova-Levin fonksiyonu ve integral eşitsizlikleri 

   Yolcu, Leyla (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2019-01-25)
   Bu tezde, s- Godunova-Levin fonksiyonu Hermite-Hadamard integral eşitsizliği bağlamında incelendi. Tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş başlığı altında tarihsel arka plana, ikinci bölüm, konu başlığıyla ...
  • s-hidrindasen-1,3,5,7-tetron,2,6-disübstitüe ve 2,2,6,6-tetrasübstitüe-s-hidrindasen-1,3,5,7-tetronun bazı türevlerinin sentezi ve bazı özelliklerinin belirlenmesi 

   Esener, Hasan (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   s-HİDRİNDASEN-l,3,5,7-TETRON, 2,6-DİSÜBSTTTUE ve 2,2,6,6- TETRASÜBSTİTÜE-s-HİDRİNDASEN-l,3,5,7-TETRONUN BAZI TÜREVLERİNİN SENTEZİ VE BAZI ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (Doktora Tezi) Hasan ESENER GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ...
  • S-kapalı uzaylar 

   Yeniaras, Esra (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETYüksek Lisans TeziS-KAPALI UZAYLAREsra YENİARASAnkara ÜniversitesiFen Bilimleri EnstitüsüMatematik Anabilim DalıDanışman: Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKBu tez üç bölümden oluşmaktadır.İlk, giriş bölümünde tezin amacı ...
  • S-kapalı uzaylar ve S-kapalı altuzaylar 

   Çaksu, Ayşegül (EGE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez esas olarak beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tez konusu tanıtılmış olup ikinci bölümde tezin okunabilirliğini kolaylaştırmak için bazı temel tanımlara ve teoremlere yer verilmiştir.Üçüncü bölüm de S-kapalı ...
  • S-Kapalı ve s-kapalı uzaylar üzerine 

   Sertkaya, A.Taha (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   IV ÖZET Dört bölümden oluşan bu çalışmada, kararsız fonksiyonlar, s-kapalı ve S-kapalı uzaylar üzerine yapılan çalışmaların bir derlemesi yapıldı. Birinci bölümde, diğer bölümler için gerekli olan önbilgiler ve kavramlar ...
  • S-katkılı GaAs yapılarda elektronik yapı 

   Öztürk, Emine (CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   m ÖZET Doktora Tezi 8-KATKILI GaAs YAPILARDA ELEKTRONİK YAPI Emine ÖZTÜRK Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Danışman : Prof. Dr. İsmail SÖKMEN Bu çalışmada, Si £ -katkılı GaAs yapısının ...
  • S-konveks fonksiyonlar için ağırlıklı integral eşitsizlikleri 

   Yildirim, Fatma (DÜZCE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Konvekslik kavramı ve genelleştirilmiş konvekslik kavramları matematiksel programlamada, mühendislikte, denge problemlerinde, varyasyonel problemlerde ve özellikle optimizasyon teorisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. ...
  • S-konveks fonksiyonlar için bazı yeni eşitsizlikler üzerine 

   Kara, Hasan (AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-12-05)
   Bu tezin Analiz ve Fonksiyonlar teorisi ile Uygulamalı Matematik anabilim dallarında sıklıkla kullanılan konveks fonksiyonlar ve uygulama alanının genişliği itibarı ile İntegral Eşitsizlikleri üzerine kurulmuştur. Giriş ...
  • S-learning: A multi-agent reinforcement learning method 

   Kuter, Uğur (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   oz S-OGRENME: BİR ÇOKLU-ETMEN TAKVIYE-OGRENME METODU Kuter, Uğur Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Doç. Dr. Faruk Polat Haziran 2000, 48 sayfa Çoklu-Etmen Sistemlerinde öğrenme günümüzde önem ...
  • S-loc and my environment: A new localization system for autonomous robots 

   Çelik, Buluç (BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   vüOZETS-LOC VE MY ENVIRONMENT: OTONOM ROBOTLARËşË ËË Ë Ë ËICIN YENI BIR LOKALIZASYON SISTEMILokalizasyon problemi, başlangış konumunun bilinmediği durumlarda cevredens c g şalgınan bilgileri kullanarak bir robotun cevresine ...
  • S-manifoldlarda çeyrek simetrik koneksiyonlar 

   Göçmen, Ayşegül (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada S-manifold üzerinde çeyrek simetrik metrik olmayan koneksiyon ve çeyrek simetrik metrik koneksiyonun tanımları verilerek bazı teoremler ispatlanıp örnekler verildi. Ayrıca, bu koneksiyonların eğrilikleri ve ...
  • S-manifoldlarda yarı simetrik koneksiyonlar 

   Akyol, Mehmet Akif (GAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada S-manifold üzerinde yarı simetrik metrik olmayan koneksiyon ve yarı simetrik metrik koneksiyonun tanımları verilerek bazı teoremler ispatlanıp örnekler verildi. Ayrıca, bu koneksiyonların eğrilikleri ve Ricci ...
  • S-manifoldların geometrisi üzerine 

   Aktan, Nesip (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   VS-MANİFOLDLARIN GEOMETRİSİ ÜZERİNENESİP AKTANÖZETBu tez beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş kısmına ayrılmıştır.İkinci bölümde, çalışma için gerekli kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde S-manifoldlar üzerinde ...
  • s-metrik geometrisi üzerine 

   Eker, Serhan (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   s-düzlemi lineer yapı olarak hemen hemen Öklid düzlemi ile aynıdır. Şöyle ki s-düzlemindeki noktalar, doğrular Öklid düzlemi ile aynıdır ve açılar aynı yolla ölçülür. Fakat uzaklık fonksiyonu farklıdır. Bundan dolayı ...