Now showing items 351239-351258 of 623999

  • L Image de la femme dans les fleurs du mal 

   Sivri, Medine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   French poetry lived its heyday in the 19th century after it had passed from a retention period in the 18th century. Many literary trends such as romanticism, symbolism and surrealism gave their best products in the field ...
  • L Image de la femme dans les fleurs du mal 

   Sivri, Medine (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   French poetry lived its heyday in the 19th century after it had passed from a retention period in the 18th century. Many literary trends such as romanticism, symbolism and surrealism gave their best products in the field ...
  • L Insegnamento della lingua Italiana nelle scuole secondarie a Istanbul 

   Bakla, Esin (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
  • L Intertextualite dans les romans de Romain Gary 

   Yaman, Mükremin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Yazınsal metinlerin çözümlemesinde izlenen yöntemlerin çeşitli yönleriyle birbirlerinden ayrıldığını bilmekteyiz. Değişik dönemlerde, bu yöntemlerden birinin ya da birkaçının yoğun bir biçimde yazınsal metinlerin ...
  • L Intertextualite dans les romans de Romain Gary 

   Yaman, Mükremin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Yazınsal metinlerin çözümlemesinde izlenen yöntemlerin çeşitli yönleriyle birbirlerinden ayrıldığını bilmekteyiz. Değişik dönemlerde, bu yöntemlerden birinin ya da birkaçının yoğun bir biçimde yazınsal metinlerin ...
  • L Intertextualite dans les romans de Romain Gary 

   Yaman, Mükremin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Yazınsal metinlerin çözümlemesinde izlenen yöntemlerin çeşitli yönleriyle birbirlerinden ayrıldığını bilmekteyiz. Değişik dönemlerde, bu yöntemlerden birinin ya da birkaçının yoğun bir biçimde yazınsal metinlerin ...
  • L Intertextualite dans les romans de Romain Gary 

   Yaman, Mükremin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Yazınsal metinlerin çözümlemesinde izlenen yöntemlerin çeşitli yönleriyle birbirlerinden ayrıldığını bilmekteyiz. Değişik dönemlerde, bu yöntemlerden birinin ya da birkaçının yoğun bir biçimde yazınsal metinlerin ...
  • L Intertextualite dans les romans de Romain Gary 

   Yaman, Mükremin (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   TÜRKÇE ÖZET Yazınsal metinlerin çözümlemesinde izlenen yöntemlerin çeşitli yönleriyle birbirlerinden ayrıldığını bilmekteyiz. Değişik dönemlerde, bu yöntemlerden birinin ya da birkaçının yoğun bir biçimde yazınsal metinlerin ...
  • L modül tabanlı yapılarda rastlantısal üretim için bir model önerisi 

   Deveci, Fatih Süleyman (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Rastlantısallık doğada ve dolayısıyla insan yaşamında sıklıkla karşılaşılan olan bir olgudur. Evrende ve onun bir parçası olan doğada kendiliğinden var olan oluşumlar incelendiğinde, çoğu zaman bunların belirli oranlarda ...
  • L omega -nitro-L-arginin-metil esterin (L-NAME) ile kronik nitrik oksit sentaz enzim inhibisyonu yapılan sıçanlarda kalp iskemi-reperfüzyon aritmileri ve endojen antioksidan enzimlerin etkinliğinin incelenmesi 

   Fadillioğlu, Ersin (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
   6. Özet Miyokardiyal iskemiyi takiben gerçekleşen reperfuzyona bağlı olarak ciddi aritmilerin çıktığı bilinmektedir. Nitrik oksidin de iskemi-reperfuzyon hasarında rol oynadığım bildiren çalışmalar vardır. Değişik in vivo ...
  • L şekilli bölümler ile tesis yerleşimi için bir genetik algoritma 

   Ulusoy, Beytullah (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde, tesis yerlesim problemlerine genetik algoritma ile çözüm yaklasımlarıarastırılmıstır. Çalısmanın amacı, malzeme tasıma maliyetlerini en küçükleyecekyerlesim düzenlemesini olusturmaktır. Genetik algoritmalar doğal ...
  • L şeklindeki betonarme döşemeler 

   Demir, Fuat (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET Günümüzde L tipi döşemeler, çeşitli mimari zorunlu luklardan dolayı yapılarda (salon, hol gibi mekanlarda ) meydana çıkmaktadır. Bu tip döşemelerin hesabında piyasa da çeşitli varsayımlar yapılarak çözüme gidilmektedir. ...
  • L tipi yanaşma yapılarının sismik davranışı 

   Bulgurlular, Bilge (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-11-13)
   Bu çalışmada, L tipi yanaşma yapılarının sismik davranışlarını incelemek amacı ile YTÜ Hidrolik ve Kıyı-Liman Mühendisliği Laboratuvarı'nda bulunan sarsma tankında çeşitli frekanslarda deneyler yapılmıştır. Yapılan ...
  • L Univers fictif de Jarry 

   Bulut, Mesut (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET 19. cu yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde teknolojinin getirdiği aşırı üretim ve ekonomik gelişmeler, yeni iletişim şekilleri kişi-dünya ilişkilerini tamamıyla değiştirmiş ve bu hızlı gelişmeler yeni bir toplumun ...
  • L utilisation de la meyhod semiottique dans L`enseignemet du français. 

   Türkmen, Meltem (DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZETBu çalışmamızda göstergebilimsel yöntemin Fransızca yabancı dilöğretiminde kullanılması konusu işlenmiştir. Birçok dalda kendini gösterengöstergebilimi, ülkemizde üniversitelerde kısıtlı olarak sadece uzmanlaşma ...
  • L ve T tipi plazma aktüatörlerinin karşılaştırılması 

   Erkmen, Gökhan (SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tez çalışmasında iki elektrot ve aralarında yalıtkan bir malzemenin bulunduğu tipik bir yalıtkan engel deşarj sistemi olan plazma aktüatör deney düzeneği incelendi. Yalıtkan malzeme olarak polyamid ve elektrot olarak ...
  • Lζ-modules and a theorem of Jon Carlson 

   Altunbulak, Fatma (İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ/Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu tezde Lζ -modüllerini inceledik ve Lζ -modüllerini işeren bazı tam dizilerikullanarak, herhangi bir ZG-modülün, temel Abel altgruplardan genişletilmişmodüllerle ï¬litre edilmiş bir modülün direk toplam terimi olduğunu ...
  • L(+) lactic acid production from whey by lactobacillus casei NRRL B441 

   Büyükkileci, Ali Oğuz (İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ABSTRACT Lactic acid, its derivatives and poly-lactic acid are widely used in the industry. Lactic acid has been produced chemically or by fermentation for many years. However, there is a need to develop low cost production ...
  • L(+)-lactic acid purification from fermentation broth using ion exchange resins 

   Polat, Zelal (İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ/Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   öz Laktik asit doğada D(-) ve L(+) olmak üzere iki formda bulunur ve gıda, deri, tekstil, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılmaktadır. Bununla birlikte, L(+)-laktik asit, biyomedikal uygulamalarda kullanılan poli-L-laktik ...
  • L(f) dizi uzayının bazı topolojik özellikleri 

   Dağ, Şeyma (FIRAT ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Beş bölümden oluşan bu çalışmanın ilk bölümünde, Modülüs fonksiyonlarının tarihçesi ile ilgili kısa bir bilgi verilmiştir.İkinci bölümde temel tanımlar ve teoremler verilmiştir.Üçüncü bölümde modülüs fonksiyonunun bazı ...