Now showing items 235830-235849 of 623999

  • Gıdaları taklit eden solüsyonların bulk fill kompozitlerin yüzey pürüzlülüğü, yüzey sertliği ve çözünürlük düzeyleri üzerine etkisi 

   Cabadağ, Özge Gizem (ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ/Diş Hekimliği Fakültesi, 2020-10-07)
   Amaç: Bu çalışmanın amacı, yüksek viskoziteli bulk fill kompozitlerin, ağız içi ortamda maruz kalabilecekleri sıvılar içerisinde bekletilerek yüzey pürüzlülük, yüzey sertlik ve çözünürlük düzeyleri üzerindeki etkilerini ...
  • Gıdaların donma zamanları ile ilgili modellerin matematiksel analizi 

   Umut, Senem (İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, donma zamanı yöntemleri matematiksel olarak analiz edilerekliteratürden derlenen, farklı gıda materyalleri ile yapılan deneylerden elde edilen donmazamanları ile karşılaştırılmış ve kişisel kullanıma sunulmak ...
  • Gıdaların donmasının sayısal yöntemle incelenmesi ve donma sürelerinin öngörülmesi 

   Engez, Semih Tevfik (EGE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   r^ ÖZET Bu çalışmada basit geometrik şekle sahip sonsuz levha, sonsuz silin dir ve küre şeklindeki gıda maddelerinin donrnB sürelerini sonlu farklar yöntemi ile hesaplayabilmek için bilgisayar programları oluşturmak ve ...
  • Gıdaların elementel analizlerinde lazer indüklü plazma spektroskopisi 

   Bilge, Gonca (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmanın amacı, lazer indüklenmiş plazma spektroskopisi (LIBS) yönteminin gıda alanındaki kullanım alanlarının geliştirilmesi ile hızlı gıda analizleri için yöntem oluşturulması; katı/sıvı gıdalarda örneklem yöntemlerinin ...
  • Gıdaların gerilim tipi baş ağrısı klinik karakterstikleri ile ilişkisi 

   Mercan, Fatma Nazli (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
   Gerilim tipi baş ağrısı (GTBA) dünyada ve ülkemizde en sık görülen primer baş ağrısıdır. GTBA hastanın yaşam kalitesinde azalmaya ve iş gücünde ciddi kayba yol açması ve toplumda çok sık görülmesine rağmen tetikleyen ...
  • Gıdaların hızlı mikrobiyolojik analizinde gaz oluşum süresinin belirlenmesi 

   Kilavuz, Musa (ANKARA ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmada, salça, ketçap, mayonez ve pizza sosu; Lactobacillus sp, maya, koliformgrup bakteri (E. coli) ve Bacillus sp. ile belirli konsantrasyonlarda ayrı ayrı kontamineedilmiştir. İnkübasyonlar, bu mikroorganizmaların ...
  • Gıdaların kimyasal analizlerinde metot validasyonu, verifikasyonu ve ölçüm belirsizliği hesaplamaları 

   Perçin, Asena (ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Laboratuvar akreditasyonu, yapılan test ve analizlerin güven sağlayabilmesi için laboratuvarın teknik yeterliliğinin uluslararası tanınmış ve yetkili bir kuruluş tarafından gerekli kriterlere göre değerlendirilmesi, ...
  • Gıdaların ohmik ısıtma yöntemiyle ısıtılmasının deneysel ve kuramsal olarak incelenmesi 

   İçier, Filiz (EGE ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   ÖZET GIDALARIN OHMİK ISITMA YÖNTEMİYLE ISITILMASININ DENEYSEL VE KURAMSAL OLARAK İNCELENMESİ İÇİER, Filiz Doktora Tezi, Gıda Mühendisliği Bölümü Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Coşkan 1L1CAL1 Eylül 2003, 245 sayfa Ohmik ısıtma ...
  • Gıdaların soğuk zincir lojistiği 

   Sarisoy, Giray (BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gıda üretimi tarih boyunca insanlığın temel gereksinimlerinden birini karşılayan en önemli üretim işlemlerinden biri olmuştur. Bu durum da dünya çapında gıda endüstrisinin ihtiyaçlara ve arz talep dengesine göre şekillenerek ...
  • Gıdaların soğutma simülasyonunda 3 boyutlu tarayıcıların ve hesaplamalı akışkanlar dinamiği yazılımlarının kullanımı 

   Uyar, Rahmi (MERSİN ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gıda ürünlerinin kesin olarak tanımlanabilen (küre, silinder, koni, dörtgen v.b.) bir geometrik şekle sahip olmamaları simülasyon çalışmalarında özellikle de ürün geometrisi ve hacim elementlerinin tanımlanması bölümünde, ...
  • Gıdanın sanatta kullanım alanları: Gıda sanatı 

   Çetinsoylu, Seda (ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-06-11)
   Yaşamsal bir öneme sahip olan gıda, birincil işlevinin dışında sanat tarihi içerisinde önemli bir yere sahip olmuştur. Avlanan ve tüketilen hayvanların resimsel dil ile anlatımı ilk olarak mağara resimlerinde görülmektedir. ...
  • Gıdâ-i Rûh 

   Bal, Selahattin (MARMARA ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   La'lîzâde Abdülbâkî Efendi (1090-1159/1679-1746) 18. yüzyılda yaşamış önemli bir sûfî – âlimdir. Bayrâmî- Melâmî ve Nakşbendî tarîklerinin müntesibi olan La'lîzâde Abdülbâkî uzun yıllar çeşitli medreselerde ...
  • Gıdâ-yı Rûh (İnceleme-metin) 

   Özdemir, Muhammet (ORDU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   La'lîzâde Abdülbâkî (1679/1746) 18. yüzyıl Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfına mensup dini ve tasavvufi ilimlere hakim; nasir, şair, şarih ve hattat olarak dönemin önemi haiz bir simasıdır. Çeşitli kaynaklarda telif ...
  • Gıdâ-yı Rûh (İnceleme-metin) 

   Özdemir, Muhammet (ORDU ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   La'lîzâde Abdülbâkî (1679/1746) 18. yüzyıl Osmanlı Devletinde ilmiye sınıfına mensup dini ve tasavvufi ilimlere hakim; nasir, şair, şarih ve hattat olarak dönemin önemi haiz bir simasıdır. Çeşitli kaynaklarda telif ...
  • Gıdık gazetesi inceleme, tahlilî fihrist, seçme metinler 

   Can, Muhammet (YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Gıdık gazetesi, 3 Kasım 1910 tarihinde çıkarılmaya başlanan ve 10 Ekim 1912 tarihine kadar yayın hayatını sürdüren, Arap harfli bir Türkçe mizah gazetesidir. Gazetede güncel haberlerin mizahi bir üslupla değerlendirildiği ...
  • Gılgamış Destanı`nda Sümerce ile Kürtçenin sosyo-linguistik bağlantısı 

   Tunç, Vehbi (DİCLE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-06-08)
   Bu çalışmada, Gılgamış destanından yola çıkarak Mezopotamya'nın en eski halklarından Sümerler ile Kürtlerin tarihi-kültürel ve sosyo-linguistik bağlantısı işlenmiştir. Bu amaçla kültürel mirası üzerinden yeterli ...
  • Gılgamış mitosunu günümüz sanatı üzerinden yeniden okumak 

   Sucuoğlu Doğan, Melis (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ/Güzel Sanatlar Enstitüsü, 2020-06-22)
   İnsanlık var olduğu günden beri, yaşadığı evreni anlamaya çalışmış, kendisini evrenin içerisinde konumlandırma ihtiyacı hissetmiştir. İlkel olarak tanımlanan ilk insan türleri mit kavramını oluşturmuş ve günümüz arketipinin ...
  • Gılles Deleuze`ün sinematografik imgeleri çerçevesinde Stanley Kubrick`in otomatik portakal filminin analizi 

   Demiroğlu, Leyla (VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-28)
   Fransız filozof Gilles Deleuze çağdaş felsefenin en önemli düşünürlerinden biridir. Siyaset kuramı, feminist kuram ve sinema kuramı gibi birçok alanı düşünceleri ve yaklaşımlarıyla etkilemiştir. Düşünsel bir yaratım olan ...
  • Gımoşinhoa (Gımo Dağı Yeni Hikâyeleri)` adlı eserde ilk üç hikâyeye yansıyan Gim Şisıb`ın hayatı ve düşünce eğilimi 

   Karbeyaz, Demet (ERCİYES ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2020-01-02)
   15.yüzyıl Kore düşüncesini temsil eden Mevoldanğ Gim Şisıb(1435-1493), Kore Edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip olan Gımoşinhoa adlı ilk Sino-Korece klasik hikâyesi yazan kişi olmakla beraber Konfüçyanizm, Budizm ve ...
  • Gınânın Usûlü Tedrîsi adlı eserin incelenmesi 

   Yilmaz, Esra (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Bu çalışmamızda XIX. asırda yaşayan Türk bestekârı ve müzikoloğu Halil Bedî Yönetken'in hayatı, çalışmaları, kaleme alınmıştır. Ayrıca Halil Bedî Yönetken'in `Gınânın usûlü tedrîsi` adlı eseri ilk defa latinize ...