Now showing items 1-1 of 1

    • Türk düşünce hayatında Niyazi Berkes 

      Ak, Gökhan (HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu tezin temel amacı, Türk düşünce ve siyasî hayatında önemli bir yere sahip düşünür ve toplumbilimci Niyazi Berkes'in fikriyatının bütünlüklü ve derinlikli çözümlemesini, kişiliği, akademik ve entelektüel kimliği ile ...