Now showing items 1-1 of 1

    • Edirne ilinin çevresel radyoaktivitesinin belirlenmesi 

      Gönen, Elif (NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu çalışmada genel olarak Edirne İli ve çevresindeki doğal kaynaklarda bulunan doğal radyoaktivite değerlerinin veya radyonüklit konsantrasyonlarının tayin edilmesi ve bu kaynaklardan yayılan farklı tipteki radyasyonların ...