Now showing items 1-4 of 4

  • A Formal specification method: VDM 

   Dursun, Hüseyin (ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ/Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-08-06)
   oz BİR BİÇİMSEL TANIMLAMA METODU: VDM DURSUN, Hüseyin Yüksek Lisans Tezi, Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Tez Yöneticisi : Prof. Dr. A. Ziya AKTAŞ Haziran, 1993, 125 sayfa. Bu tezde, özellikle Avrupa'da çok ...
  • Arap dilinde Hurûfu`l-meâni (Necm suresi örneği) 

   Dursun, Hüseyin (İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019-11-15)
   Arap dilinde Hurûfu'l- mebânî ve Hurûfu'l-meâni konusu hemen hemen İslami ilimlerin hepsini çok yakından ilgilendiren ve âlimler arasındaki ihtilafları gündeme getiren en temel konudur.Meânî, dile gelen şey ile ...
  • Koroner arter ektazili hastaların endotel fonksiyonlarının akıma bağlı dilatasyon tekniği ile değerlendirilmesi 

   Dursun, Hüseyin (AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ/Tıp Fakültesi, 2018-08-06)
   Koroner arter ektazisi (KAE), epikardiyal koroner arterin bir bölümünün tıkayıcı lezyon olmaksızın, komşu normal segment çapından 1.5 kat veya daha fazla genişlemesi olarak tanımlanmaktadır. Tıkayıcı koroner arter hastalığı ...
  • Tehlikeli madde taşımacılığında risk yönetimi ve bir kombine taşımacılık uygulaması 

   Dursun, Hüseyin (NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
   Günümüzde artan ihtiyaçlar ve globalleşen ticaret nedeniyle kullanılan ürün ve ham maddelerin ihtiyaçlar doğrultusunda bir noktadan diğer noktaya taşınması zorunlu hale gelmiştir. Bu taşıma hizmeti, taşıma kurallarını ...