Now showing items 1-1 of 1

    • Reşat Nuri Güntekin`in Acımak romanı üzerinde söz dizimi incelemesi 

      Zaseshvili, Ekatrine (İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Bu tezin amacı, Türkiye Türkçesi Gramerinin önemli kısmı olan söz dizimi üzerinde bir inceleme yapılmasıdır. Türkiye Türkçesi Söz diziminin özellikleri tanıtmak için bir takım kitaplar okundu, Türkçenin Gramer kurallarına ...