Now showing items 1-1 of 1

    • Birleşme sonrasındaki örgütsel kültürün örgütsel bağlılık üzerine etkisi 

      Gökaslan, Mehmet Oktay (DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ/Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-06)
      Günümüzde şirketlerin faaliyet göstermiş oldukları piyasalarda rekabet artmıştır. Sıkılaşan rekabet ortamında şirketler birleşmeler yaparak yaşamlarını sürdürmeye, verimliliklerini arttırmaya ve büyümeye çalışmaktadırlar. ...